اخبار
1398/7/16 سه‌شنبه
نشست کمیته منتخب برگزار شد
نشست کمیته منتخب دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار شد.

.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، این نشست با حضور دکتر سارا مبارک؛ معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری، دکتر قربانی؛ مدیر آموزش، دکتر قنبری؛ مدیر پژوهش این دانشکده و سایر اعضای کمیته منتخب برگزار شد.
در این نشست پیرامون تدوین فرمهای پژوهشی و آموزشی در راستای تعیین ارتقا عمودی اعضای هیأت علمی دانشکده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و هماهنگی‌های مربوطه انجام شد.

بیشتر