اخبار
1398/7/15 دوشنبه
برگزاری شورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان
با حضور دکتر سلمان‌زاده، شورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار شد.

.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، ذر این شورا که با حضور دکتر شکراله سلمان‌زاده، رئیس، دکتر سارا مبارک؛ معاون آموزشی، دکتر ساسان قربانی؛ مدیر آموزش، مدیران گروه‌ها و مسئولین اداره آموزش این دانشکده روز دوشنبه 15 مهرماه در سالن جلسات این معاونت برگزار شد.
در این نشست درخواست‌های انتقالی و مهمانی که توسط دانشجویان متقاضی در سامانه ثبت شده بود بررسی و تصمیمات لازم متناسب با قوانین موجود اتخاذ شد.
عكس هاي مرتبط :

بیشتر