اخبار
1398/7/15 دوشنبه
برگزاری نشست مشترک معاونت‌های آموزشی و توسعه
نشست مشترک معاونت‌های آموزشی و توسعه برگزار شد.

.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، جلسه مشترک معاونان آموزشی و توسعه روز دوشنبه 15 مهر در محل معاونت آموزشی برگزار شد.
این نشست با حضور دکتر سارا مبارک؛ معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری، دکتر فرشید بهشتی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع در جهت تامین تسهیلات وخدمات و همچنین تامین نیرو برای معاونت آموزشی برگزار شد.
عكس هاي مرتبط :

بیشتر