شنبه 6 آذر 1400  

اخبار

1400/7/28 چهارشنبه

برگزاری نشست دوم کمیته اخلاق در مهرماه.

دومین نشست کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی آبادان در مهرماه امسال در خصوص بررسی طرح های تحقیقاتی برگزار شد..

.
به گزارش خبرنگار وبدا در آبادان، نشست دوم کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی آبادان در مهرماه سال جاری، با حضور دکتر شکراله سلمان زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان و دکتر سارا مبارک؛ معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری و با حضور سایر اعضای این کمیته به صورت حضوری و ارتباط مجازی، به منظور بررسی تعدادی طرح تحقیقاتی برگزار شد.


 
.
آرشیو
بیشتر