همایش ها

.

به گزارش اداره روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، فرآیند ثبت نام و ارسال آثار برای بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از تاریخ 97/4/1 آغاز و تا پایان مهر ماه سال جاری ادامه خواهد  یافت.

گفتنی است که فرآیند ثبت نام جشنواره مذکور از طریق سامانه جشنواره به آدرس های razi.hbi.ir، razi.research.ac.ir و razifestival.ir انجام می پذیرد.


بیشتر