اخبار
1398/10/18 چهارشنبه
اعتباربخشی وزرات‌خانه‌ای دانشکده پزشکی
ارزیابان وزارت‌خانه به منظور اعتباربخشی از دانشکده پزشکی بازدید کردند.

.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، دکتر سارا مبارک؛ معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: کارگروه ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متشکل از 9 نفر از اساتید حیطه علوم پزشکی از وزارت‌خانه و برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، به منظور اعتباربخشی وزرات‌خانه‌ای دانشکده پزشکی از بخش‌های این دانشکده بازدید کردند.
دکتر مبارک گفت: این کارگروه طی روزهای شنبه تا دوشنبه 14 الی 16 دی‌ماه، بخش‌های مختلف آموزشی و دانشجویی این دانشکده از قبیل ساختمان‌های آموزشی دانشکده پزشکی، خوابگاه‌های دانشجویی و بیمارستان‌های آموزشی آبادان و خرمشهر را مورد ارزیابی قرار دادند.
وی گفت: نتیجه این اعتباربخشی پس از گزارش کارگروه ارزیابی به وزارت بهداشت، از سوی آن وزارت‌خانه به دانشکده علوم پزشکی آبادان ابلاغ خواهد شد.
عكس هاي مرتبط :

بیشتر