اخبار
1398/10/11 چهارشنبه
حضور کارگروه بین‌الملل دانشکده علوم پزشکی آبادان در کارگاه بین‌المللی‌سازی
کارگروه بین‌الملل دانشکده علوم پزشکی آبادان در کارگاه بین‌المللی‌سازی دزفول حضور یافت.

.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، دکتر آقایانی، مهندس ثامری و مهندس یریان؛ اعضای کارگروه بین‌الملل دانشکده علوم پزشکی آبادان، در کارگاه یک‌روزه بین‌المللی‌سازی آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در روز چهارشنبه 11 دی‌ماه حضور یافتند.

در این کارگاه که برای مدیران و برنامه‌ریزان مرتبط با بین‌المللی‌سازی آموزش کلان منطقه چهار برگزار شد، دکتر علی‌رضا همتی؛ مدیر اجرایی مرکز تحقیق و توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر عنایت الله شعبانی؛ رییس کرسی زبان انگلیسی کالج بین الملل دانشگاه تهران به عنوان مدرس حضور داشتند.


بیشتر