1394/3/26 سه‌شنبهآبادان - فلکه فرودگاه - جنب فرودگاه بین المللی آیت الله جمی - معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی
کدپستی : 6313833177 - صندوق پستی : 517

تلفن تماس :

53265361-061
53265362-061
53265364-061
53265357-061


تلفن تماس با واحد حراست :  06153265358 داخلی 1078

تلفن تماس با خوابگاه الزهرا : 06153261209واحد تلفن واحد تلفن
معاونت آموزشی و پژوهشی 1003 رئیس دانشکده پرستاری 1010
مدیر امور آموزشی 1016 رئیس دانشکده  پزشکی 1012
مسئول دفتر معاونت 1004 سرپرست روابط عمومی 1026
مدیرامور دانشجویی 1017 مدیر امور پژوهشی 1077
اتاق هیات علمی 1019 مرکز تلفن 1001.0
امور خوابگاه 1029 امور رفاهی دانشجویان 1029
امور فرهنگی 1020 کتابخانه 1031-1032
امور تغذیه 1020 امور پژوهشی 1013
آموزش 1079 امور اداری 1018
کارپرداز 1024 مسئول خدمات 1050
مسئول حراست 1049 تربیت بدنی 1055
امور عمومی 1050 هسته مشاوره 1057
مسئوول انبار 1043 آزمایشگاه بافت 1046
تاسیسات 1069 آزمایشگاه فیزیولوژی 1044
سلف سرویس 1062 آزمایشگاه میکروب 1070-1067
بهداشت محیط 1038 سالن تشریح 1090
مرکز مهارتهای بالینی 1058 واحد انفورماتیک 1035
آزمایشگاه شیمی و بیوشیمی 1037 امور مالی 1034
تعداد بازديد اين صفحه: 5955
تعداد بازديد کنندگان سايت: 72641813 تعداد بازديد زيرپورتال: 851658 اين زيرپورتال امروز: 121 سایت در امروز: 3118 اين صفحه امروز: 4