اخبار
برگزاری نشست دوم کمیته اخلاق در مهرماه
دومین نشست شورای مالی در مهرماه سال جاری برگزار شد
برگزاری کارگاه آموزش پورتال سازمانی
برگزاری دومین نشست شورای پژوهشی مهرماه
انتخاب مجدد دانشگاه علوم پزشکی آبادان به عنوان حامی کنگره جهانی یوسرن
تمدید مهلت دومین جشنواره داخلی آموزشی شهید مطهری
تحویل حضوری مدارک نودانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان
برگزاری نشست شورای بین‌الملل با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان
برگزاری نشست بررسی وبومتریک دانشگاه علوم پزشکی آبادان
استخدام 31 عضو هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی آبادان از سال 97 تاکنون