اخبار
انتخاب فعالیت‌های پژوهشی کووید19 دانشگاه علوم پزشکی آبادان به عنوان بهترین‌های کلان منطقه آمایشی
انعقاد تفاهم‌نامه فی‌مابین معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری و اداره مشارکت‌های اجتماعی
برگزاری نشست کمیته اخلاق تیرماه
تنظیم تفاهم نامه تحقیقات و فناوری با واحد مشارکت‌های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی آبادان
برگزاری نشست شورای پژوهشی تیرماه
کسب رتبه کامل در اعتباربخشی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور
اخذ مجوز تاسیس مرکز تحقیقات آلاینده‌های محیطی دانشگاه علوم پزشکی آبادان
افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان در سیزدهمین المپیاد علمی کشوری
انتشار مقالهQ1 با ضریب تاثیر عالی توسط عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان
اولین جلسه هماهنگی مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آبادان برگزار شد