اخبار
.

موافقت با راه‌اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی بیمارستان ولیعصر خرمشهر

1400/6/17 چهارشنبه

معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان از موافقت با راه‌اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی این دانشگاه در خرمشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار وبدا در آبادان، دکتر سارا مبارک بیان داشت:  پیرو درخواست دانشگاه علوم پزشکی آبادان مبنی بر راه‌اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی بیمارستان ولیعصر خرمشهر،  با نامه‌ای از جانب دکتر فرید نجفی؛ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، موافقت با راه‌اندازی واحد ذکر شده به این دانشگاه ابلاغ شد.

وی اظهار داشت : واحدهای توسعه تحقیقات بالینی به منظور توسعه تحقیق و پژوهش در بیمارستان‌های آموزشی، انجام پژوهش‌های کاربردی و گسترش مرزهای دانش با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بیمارستان‌ها و پژوهشگران و با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیأت علمی، تقویت ساختارهای پژوهشی و فراهم کردن تسهیلات ایجاد می‌شوند و هدف از راه‌اندازی این واحدها در دانشگاه علوم پزشکی آبادان نیز در این راستا بوده و به همین جهت سعی بر ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز خواهیم نمود.

دکتر مبارک افزود: از برنامه‌ها و سیاست‌های واحدهای توسعه تحقیقات بالینی می‌توان به مواردی همچون توسعه کیفیت و کمیت پژوهش‌های منطقه‌ای و ملی در زمینه‌های بالینی، هم‌راستایی و ارتباط بیشتر بین رشته‌های علوم پایه و بالینی و افزایش همکاری پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور با پژوهشگران و محققین اشاره نمود.