اخبار
.

برگزاری سومین دوره آزمون بخش نظری دوره ICU دانشگاه علوم پزشکی آبادان

1400/6/4 پنجشنبه

معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان از برگزاری سومین دوره آزمون بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص خبر داد.

به گزارش خبرنگار وبدا در آبادان، دکتر سارا مبارک اظهار نمود: سومین دوره آزمون بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص، صبح امروز همزمان با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی داوطلب برگزاری این دوره، در محل معاونت آموزشی این دانشگاه برگزار شد.

وی گفت: در دانشگاه علوم پزشکی آبادان 20 نفر برای شرکت در این آزمون در شاخه‌های مراقبت‌های ویژه در ICU سطوح ۱ و 2 برای پرستاران و مدیریت بیماران متوسط، شدید و بحرانی کووید-۱۹ بستری در بخش‌های عادی و ویژه متخصصین، داوطلب شده بودند که سه نفر از سطح ۱ و یک نفر از سطح ۲ این آزمون غایب بودند.

دکتر مبارک افزود: این آزمون از ساعت 9 صبح شروع و در مدت 65 و 35 دقیقه به ترتیب برای سطوح 1 و 2 پرستاری و 50 دقیقه برای پزشکان متخصص و با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی، در حضور مدیران آموزشی و ناظران و کارشناسان حراست برگزار شد.