همایش ها
.

فراخوان مقاله کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبر - آذر 95

1395/4/30 چهارشنبه

سطح برگزاریملی
محورهای همایش------------------

موضوعات حقوقی
قدرت نرم
جنگ نرم
دفاع سایبری
جرایم سایبری ومخابراتی
تهدیدشناسی فضای سایبری
چالش های فضای سایبری
حملات سایبری
مقررات بین المللی در حوزه پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبری
مقررات داخلی در حوزه پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبری
سایر موضوعات مرتبط
امنیت داده وشبکه
امنیت شبکه های رایانه ای وانتقال داده
امنیت شبکه های بی سیم وموبایل
پروتکل های امنیتی
رمزنگاری
امنیت تجارت الکترونیک
امنیت شبکه های مخابراتی
سایر موضوعات مرتبط
امنیت سامانه های تحت شبکه
طراحی،پیاده سازی وبهینه سازی سامانه های امنیتی فناوری اطلاعات وارتباطات
تحلیل وارزیابی سامانه های امنیتی فناوری اطلاعات وارتباطات
سایر موضوعات مرتبط

برگزار کنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

مهلت ارسال چکیده مقالات:

مهلت ارسال متن کامل مقالات: 11 آبان 1395

تاریخ برگزاری همایش: 11 آذر 1395

سایت همایش
:
conf.isc.gov.ir/pdrc2016

تلفن تماس دبیرخانه: 9-37454506-041


آدرس دبیرخانه
:
محل برگزاری: مراغه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
ایمیل:
cyber2016@chmail.ir