اخبار
.

پیام تقدیر دکتر مبارک به مناسبت اخذ مجوز راه‌اندازی مجله تخصصی سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان

1400/6/19 جمعه

معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان، به مناسبت اخذ مجوز راه‌اندازی مجله تخصصی سلامت این دانشگاه، در پیامی از مدیر تحقیقات و فناوری قدردانی نمود.

به گزارش خبرنگار وبدا در آبادان، دکتر سارا مبارک پیام تقدیری به مناسبت اخذ موافقت اصولی با راه‌اندازی مجله تخصصی سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان، صادر نمود.
در متن پیام ایشان آمده است:
 
بسمه تعالی
 
مدیر محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان،
سرکار خانم دکتر عصمت رادمنش
 
تلاش‌های ارزنده سرکار عالی در راستای ارتقای کیفیت این مجموعه و زحمات ارزشمندتان در جهت راه‌اندازی مجله علمی تخصصی سلامت این دانشگاه و اخذ موافقت اصولی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت انتشار این مجله، شایسته تقدیر بوده و بدین‌وسیله از حضورتان سپاسگزاری می‌نمایم.
از درگاه پروردگار متعال، تندرستی و توفیق روزافزونتان را مسئلت دارم.

 
كلمات كليدی :دانشگاه علوم پزشکی آبادانراه‌اندازی مجله تخصصی سلامتسارا مبارکعصمت رادمنش