اخبار
.

تقدیر از دکتر مبارک به عنوان فوکال پوینت دانشگاه علوم پزشکی آبادان در همه‌گیری کوید19

1400/6/7 یکشنبه

مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان تقدیر نمود.

به گزارش خبرنگار وبدا در آبادان، دکتر قباد مرادی، مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از همکاری فعال و زحمات دکتر مبارک با کمیته ساماندهی تحقیقات کووید19 این وزارت‌خانه در سطح کشوری، به عنوان فوکال پوینت دانشگاه علوم پزشکی آبادان در کلان منطقه 4 آمایشی کشور همه‌گیری کوید19، تقدیر نمود.