اخبار
.

برگزاری نشست شورای پژوهشی شهریورماه

1400/6/14 یکشنبه

نشست شورای پژوهشی شهریورماه در خصوص بررسی طرح های تحقیقاتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار وبدا در آبادان، جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آبادان در شهریورماه سال جاری به منظور بررسی تعدادی طرح‌ تحقیقاتی و تصویب موارد مورد قبول، با حضور دکتر عصمت رادمنش؛ مدیر تحقیقات و فناوری و سایر اعضای این شورا روز شنبه 13 شهریورماه در سالن جلسات معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست بررسی و ارزیابی چند طرح‌
 تحقیقاتی در دستور کار قرار گرفت و در خصوص تصویب، بازنگری و رد آنها تبادل نظر صورت پذیرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

 
عكس های مرتبط :