اخبار
.

رتبه اول آموزشی، تحقیقات و فناوری و دانشجویی فرهنگی رعد 1400 برای دانشگاه علوم پزشکی آبادان

1400/6/6 شنبه

معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان، از کسب رتبه اول این دانشگاه در رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال 1400 در چندین حیطه خبر داد.

دکتر سارا مبارک اظهار داشت: در این رتبه‌بندی که توسط دبیرخانه رعد ۱۴۰۰ شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و با مشارکت فعال سه معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری و فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۰ به انجام رسیده، رتبه اول دانشکده‌های مستقل در ابعاد آموزشی، تحقیقات و فناوری و دانشجویی فرهنگی به دانشگاه علوم پزشکی آبادان رسید.

وی گفت: همچنین در این رتبه‌بندی که عمدتاً استخراج شده از فعالیت‌های دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بوده و در زمینه‌های مختلف و با هدف بهبود و ارتقای عملکردها، رفع نقاط ضعف و ایجاد انگیزه جهت بهبود عملکرد و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، ملی و بین المللی انجام شده، دانشگاه علوم پزشکی آبادن در چنیدن بعد دیگر موفق به کسب رتبه‌های اول تا سوم شده است.

دکتر مبارک افزود: رتبه نخست در ابعاد نسل آینده و فناور، پاسخگویی، انسان‌ساز و حکمت و بنیان، رتبه دوم در ابعاد ماموریت‌گرایی و رتبه ترکیبی نظام‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها، و رتبه سوم در ابعاد بین‌المللی‌سازی و سرآمدی و مرجعیت، از دیگر رتبه‌های حائز اهمیت کسب شده در رتبه‌بندی دانشکده‌های مستقل توسط دانشگاه علوم پزشکی آبادن در رعد 1400 می‌باشد.
كلمات كليدی :دانشگاه علوم پزشکی آبادانرتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های علوم پزشکیرعد ۱۴۰۰رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی آبادان