همایش ها
.

سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی - بهمن 95

1395/4/30 چهارشنبه


سطح برگزاریملی

محورهای همایش
------------


-1 روانشناسی تربیتی
-2 
روانشناسی مشاوره
-3
روانشناسی بازی
-4
فلسفه تعلیم و تربیت
-5
وانشناسی یادگیری
-6
مطالعات حافظه و یادگیری
-7 
مدیریت آموزشی
-8 
تکنولوژی آموزشی
-9
برنامه ریزی آموزشی
-10 
برنامه ریزی درسی

برگزار کنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان

مهلت ارسال چکیده مقالات: اول بهمن 1395

مهلت ارسال متن کامل مقالات: اول بهمن 1395

تاریخ برگزاری همایش: 14 و 15 بهمن 1395
سایت همایش pes1395.ir

تلفن تماس دبیرخانه: 06153729901

آدرس دبیرخانه: استان خوزستان-شهرستان شادگان-جاده کمربندی-روبروی فرمانداری-دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
محل برگزاری: شادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان

ایمیل
iaush.pes@gmail.com