اخبار
.

بیش از ۹۵ درصد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان واکسینه شدند

1400/6/22 دوشنبه

معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان از واکسیناسیون بیش از ۹۵ درصد از دانشجویان این دانشگاه خبر داد.

دکتر سارا مبارک بیان داشت: پیرو هماهنگی‌های بعمل آمده از سوی معاونت آموزشی،تحقیقات و فناوری، همکاری مراکز بهداشتی و همچنین پیگیری‌های قابل تقدیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان، همزمان با آغاز واکسیناسیون در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در سطح کشور، واکسیناسیون دانشجویان این دانشگاه به سرعت انجام گرفت.

وی گفت: در همین خصوص علاوه بر واکسیناسیون دانشجویان حاضر در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی آبادان، برای دانشجویانی که حضور فیزیکی در این حوزه نداشتند، نامه‌نگاری برای تزریق واکسن در محل سکونت ایشان صادر و تزریق واکسن آنان نیز انجام شد.

دکتر مبارک افزود: آمار واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان از اردیبهشت‌ماه تا انتهای مردادماه سال جاری، به ۹۱ درصد و تا ۱۵ شهریورماه به بیش از ۹۵ درصد رسیده است.
كلمات كليدی :دانشگاه علوم پزشکی آبادانواکسیناسیونواکسیناسیون دانشجویانواکسن کرونا