نام و نام خانوادگی

فاضل ابراهیمی معمره

 

 تلفن تماس

061-53392952

 

Email

Fa.Ebrahimi552@Gmail.com
 

شرح وظایف

vکنترل و نظارت بر میزان درآمدهای نقدی و وصول کلیه مطالبات از سازمانهای بیمه گر و ......

vتهیه گزارش های دوره ای و ماهیانه در زمینه وضعیت مطالبات

vپیگیری و نظارت بر حسن اجرای قراردادهای درآمدزا منعقده بین دانشکده ، بیمه ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

vسامان دهی ثبت اسناد ارسالی به سازمان های بیمه گر و کسورات مربوطه و پرداخترهای مربوطه در پویا سامانه

vبررسی عملکرد و روند وصولی ها و مقایسه آنها با پیش بینی ها و تهیه گزارش تحلیلی لازم

vپاسخگویی به ارجاعات ستادی

vکنترل کلیه حسابهای خزانه داری کل به منظور برگشت مبالغ واریزی
  
تعداد بازديد اين صفحه: 1215
تعداد بازديد کنندگان سايت: 28527881 تعداد بازديد زيرپورتال: 56531 اين زيرپورتال امروز: 266 سایت در امروز: 25268 اين صفحه امروز: 4