شنبه 6 آذر 1400  

همایش ها

1395/4/30 چهارشنبه

سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی - بهمن 95.

.
سطح برگزاری ملی
 
محورهای همایش
--------------

مبانی نظری، فلسفی، اجتماعی و اخلاقی سیستم های اطلاعاتی
معرفت شناسی سیستم های اطلاعاتی
هستی شناسی سیستم های اطلاعاتی
جایگاه انسان در سیستم های اطلاعاتی
چالش های نظریه پردازی در سیستم های اطلاعاتی
چالش های انطباق پذیری نظریه های سایر علوم در سیستم های اطلاعاتی
چارچوب و گونه شناسی نظریه ها در سیستم های اطلاعاتی
هویت نظری و کاربردی سیستم های اطلاعاتی
نقش نظریه در ایجاد و تحکیم هویت مستقل سیستم های اطلاعاتی
اخلاق در سیستم های اطلاعاتی
حریم خصوصی و سیستم های اطلاعاتی
فرهنگ و سیستم های اطلاعاتی

توسعه سیستم های اطلاعاتی
رویکردها و متدولوژی های نوین توسعه سیستم های اطلاعاتی در محیط های پیچیده و پویا
گونه شناسی روش های تکاملی، مشارکتی و چابک در توسعه سیستم های اطلاعاتی
توسعه سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر علم طراحی
روش های توسعه سیستم های اطلاعاتی متن باز و مبتنی بر سرویس
جایگاه تعامل انسان و کامپبوتر در توسعه سیستم های اطلاعاتی
روش های برون سپاری توسعه سیستم های اطلاعاتی
جنبه های مرتبط با مهندسی نیازمندی ها در سیستم های اطلاعاتی
جنبه های مرتبط با پیاده سازی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی
عوامل موثر بر استفاده، پذیرش و اشاعه سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها
روش ها و تکنیک های ارزیابی در توسعه سیستم های اطلاعاتی
عوامل سازمانی و اجتماعی موثر بر موفقیت و شکست سیستم های اطلاعاتی
توسعه سیستم های اطلاعاتی بزرگ و پیچیده

معماری و حاکمیت سیستم های اطلاعاتی
برنامه ریزی و سیاست گذاری سیستم های اطلاعاتی در سطح ملی
حاکمیت سازمانی و ملی سیستم های اطلاعاتی
چارچوب های معماری
همراستایی استراتژیک سیستم های فناوری اطلاعات و کسب و کار
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی در سطح سازمان
معماری اطلاعات
معماری فنی سیستم های اطلاعاتی (لایه واسط کاربر، لایه کاربرد و لایه داده ها(
معماری زیرساخت ارتباطی (شبکه(
مدیریت عملیات (پشتیبانی، تعمیر، تغییر و تنظیم سیستم های اطلاعاتی(
پارادایم های رایانشی (از سیستم های اشتراک زمانی تا رایانش ابری(
آینده سیستم های اطلاعاتی
معماری سیستم های سازمانی خاص

کسب و کار و تجارت الکترونیکی
ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و روانشناسانه موثر بر تجارت و کسب و کار الکترونیکی
چالش ها در حوزه تجارت و کسب و کار الکترونیکی
عوامل موثر بر پذیرش، استفاده و اندازه گیری اثرات تجارت و کسب و کار الکترونیکی
معیارهای ارزیابی استراتژی های توسعه کسب و کار الکترونیکی
مدل های کسب و کار جدید تجارت الکترونیکی (مدلهای جمع سپاری، پلتفرم های چند وجهی، اقتصاد اشتراکی و همکارانه، تجارت اجتماعی، مدل های تفکیکی، دنباله دار و باز(
روندهای فناورانه نوین موثر بر تجارت و کسب و کار الکترونیکی
توسعه کسب و کارهای نوپا (استارتاپ) و کارآفرینی دیجیتال
رفتار مصرف کننده آنلاین در تجارت الکترونیکی
بازارگاه های الکترونیک بین بنگاهی و شبکه های همکاری
نوآوری، خلق ارزش و تحول کسب و کارها در بستر تجارت الکترونیکی
سیستم های اطلاعاتی و برنامه های کاربردی سیار در تجارت الکترونیکی
دولت الکترونیکی و سیار

مدیریت دانش
استراتژی های مدیریت دانش
سازوکارهای مدیریت دانش
مسائل حقوقی و قانونی مدیریت دانش
مسائل اخلاقی مدیریت دانش
روش شناسی پژوهش های مدیریت دانش
روش شناسی توسعه مدیریت دانش در سازمان ها
حاکمیت دانش
ارزیابی عملکرد و موفقیت مدیریت دانش
آینده پژوهش های مدیریت دانش
آینده سیستم های مدیریت دانش
مدیریت دانش فرایندگرا
مدیریت دانش اجتماعی
مدیریت دانش سیار
مدیریت دانش پروژه

پشتیبانی تصمیم و هوشمندی کسب و کار
علوم تصمیم و سیستم های اطلاعاتی
سیستم های پشتیبان تصمیم گیری
تحلیل های کسب و کار
هوش کسب و کار
داده کاوی و متن کاوی
کیفیت داده
وب کاوی و هوش وب
داشبوردهای سازمانی
بهینه سازی سیستم های اطلاعاتی
روند داده های بزرگ
روش های تحلیل داده های بزرگ
تحلیل های مبتنی بر موبایل
تحلیل های مبتنی بر شبکه های اجتماعی
عامل های هوشمند و پشتیبانی تصمیم
هوش تجاری و مدیریت عملکرد
پردازش تحلیلی برخط

سیستم های سازمانی
سیستم های بین سازمانی
یکپارچه سازی سیستم های سازمانی
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان
سیستم های مدیریت زنجیره تامین
سیستم های مدیریت روابط مشتریان
سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب و کار
نگهداری و توسعه سیستم های سازمانی
سیستم های سازمانی تحت ابر

مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی
مدیریت استراتژیک پروژه های سیستم های اطلاعاتی
روش ها و تکنیک های انتخاب پروژه سیستم های اطلاعاتی
متدولوژی های مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی
مدیریت ریسک پروژه سیستم های اطلاعاتی
مدیریت ارتباطات و ذینفعان پروژه سیستم های اطلاعاتی
مدیریت منابع انسانی پروژه سیستم های اطلاعاتی
مدیریت کیفیت پروژه سیستم های اطلاعاتی
مدیریت منافع پروژه سیستم های اطلاعاتی
مدیریت طرح و سبد پروژه های سیستم های اطلاعاتی
ارزیابی موفقیت و عملکرد پروژه سیستم های اطلاعاتی
یادگیری و درس آموخته ها در محیط های پروژه ای
حاکمیت پروژه های سیستم های اطلاعاتی
مهارت ها و شایستگی های مدیران پروژه سیستم های اطلاعاتی
دفاتر مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی
مدیریت برون سپاری پروژه های سیستم های اطلاعاتی

یادگیری الکترونیکی
مدل های کسب و کار یادگیری الکترونیکی
متدولوژی های یادگیری الکترونیکی با تاکید بر رویکرد تلفیفی
پرتال ها و سیستم های مدیریت یادگیری الکترونیکی
فناوری های نوین یادگیری الکترونیکی
مدیریت تولید محتوای الکترونیکی
دوره های باز آنلاین انبوه
روش ها و تکنیک های ارزیابی یادگیری الکترونیکی
مدیریت مراکز حرفه ای و دانشگاهی یادگیری الکترونیکی
یادگیری الکترونیکی سازمانی
کاربردهای فناوری اطلاعات در آموزش و یادگیری
فرهنگ یادگیری الکترونیکی
مالکیت معنوی و یادگیری الکترونیکی
شبکه های اجتماعی یادگیری
یادگیری سیار

سیستم های اطلاعاتی و رسانه های اجتماعی
مدل های اطلاعاتی در رسانه های اجتماعی
استراتژی های رسانه های اجتماعی
نیت و قصد استفاده از رسانه های اجتماعی
رسانه های اجتماعی سیار
جمع سپاری، تشریک مساعی و حل مساله با رسانه های اجتماعی
موفقیت و عملکرد رسانه های اجتماعی
فرهنگ و رسانه های اجتماعی
رسانه های اجتماعی: چالش ها و فرصت ها
رسانه های اجتماعی و انبوهی اطلاعات
رسانه های اجتماعی و هویت آنلاین
رسانه های اجتماعی سازمانی
تحلیل رسانه های اجتماعی
پویایی ها و روند تکامل رسانه های اجتماعی
هوشمندی رسانه های اجتماعی
برگزار کنندگان: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
---------------
تحت حمایت اطلاع رسانی وب سایت ایران کنفرانس
مهلت ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 1395
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 30 آبان 1395
تاریخ برگزاری همایش: 11 و 12 بهمن 1395
سایت همایش: www.isconference.ir
تلفن تماس دبیرخانه: 88220537
آدرس دبیرخانه: تهران - کارگر شمالی - جنب پل نصر (گیشا) - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محل برگزاری: تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر