شنبه 6 آذر 1400  

همایش ها

1400/4/26 شنبه

ارسال آثار پژوهشی به بیست و ششمین جشنواره قرآنی هدهد.

معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می نماید..

.
آیین‌نامه اجرایی و فنی بیست وششمین جشنواره قرآنی هدهد ویژه کارکنان، اساتید و دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- مربوط به بخش پژوهشی جشنواره (شامل 5 رشته: مقاله نویسی/ نقد کتاب/ تلخیص کتاب/ ایده‌شو (ایده پردازی نوآوری قرآنی))/ تألیف کتاب.

لازم به ذکر است که ثبت نام اعضای هیات علمی در جشنواره دارای 2 امتیاز فرهنگی بوده؛ علاوه بر آن، ثبت اثر و کسب مقام نیز دارای امتیاز فرهنگی می باشد.
به افرادی که مقام کسب کنند، هدایایی تعلق می گیر؛ همچنین در رزومه آن ها ثبت خواهد شد.


جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سرکار خانم لفته ای، کارشناس امور فرهنگی، مراجعه فرمایید.
شماره تماس: 09388168305


- فرم ثبت نام شرکت در جشنواره و فایل آیین نامه ضمیمه شده است.

.
آرشیو
فايل های مربوطه :ا?يين_نامه_اجرايي_بيست_و_ششمين_جشنواره_قرا?ني_.pdf1.22 MBفرم ثبت نام جشنواره.docx78.406 KBكلمات كليدی :بیست وششمین جشنواره قرآنی هدهدآیین‌نامه اجرایی و فنیمعاونت فرهنگی و دانشجویی
نسخه قابل چاپ
بیشتر