شنبه 6 آذر 1400  

همایش ها

ارسال آثار پژوهشی به بیست و ششمین جشنواره قرآنی هدهد

معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می نماید.

1400/4/26 شنبه
ارسال آثار پژوهشی به بیست و ششمین جشنواره قرآنی هدهد
نسخه قابل چاپ