شنبه 6 آذر 1400  

اخبار

1400/7/18 یکشنبه

استخدام 31 عضو هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی آبادان از سال 97 تاکنون.

معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان از جذب 31 عضو هیات علمی به صورت پیمانی طی سه سال اخیر خبر داد..

.
به گزارش خبرنگار وبدا در آبادان، دکتر سارا مبارک گفت: طی فراخوان‌های پانزدهم و شانزدهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 31 عضو هیات علمی در رشته‌های علوم پایه و بالین در دانشگاه علوم پزشکی آبادان جذب شده‌اند.

وی گفت: به منظور بهبود کیفیت آموزش و پژوهش و همچنین ماندگاری اعضای هیات علمی،  در خصوص استخدام بیش از 30 عضو هیات علمی در رشته‌هایی همچون، عفونی، گوش و حلق وبینی، بیوشیمی، تغذیه، فیزیولوژی، علوم تشریح، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه‌ای، پرستاری، هوشبری و اتاق عمل، اقدامات لازم به عمل آمد.

دکتر مبارک افزود: این تعداد عضو هیات علمی، از سال 97 تاکنون طی فراخوان‌های رسمی وزارت متبوع، در این دانشگاه استخدام شده‌اند و در راستای ادامه این روند براساس فراخوان‌های هفدهم و هجدهم این وزارت‌خانه، جذب حداقل 10 عضو هیات علمی در  رشته‌های نوزادان، بیهوشی، اطفال، پرستاری، طب اورژانس، اتاق عمل، اپیدمیولوژی، مدیریت فناوری و اطلاعات سلامت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
.
آرشیو
كلمات كليدی :دانشگاه علوم پزشکی آباداناعضای هیات علمیاستخدام هیات علمی
بیشتر