یکشنبه 23 خرداد 1400  

اخبار

1400/1/24 سه‌شنبه

کسب بالاترین امتیاز در تکمیل اطلاعات طرح‌های تحقیقاتی توسط دانشکده علوم پزشکی آبادان.

.
به گزارش روابط عمومی، دکتر سارا مبارک؛ معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری این دانشکده گفت: پیرو نامه دکتر فرید نجفی؛ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در خصوص امتیاز دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور از فعالیت تکمیل و بروزرسانی مستمر اطلاعات طرحهای تحقیقاتی سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور (RPIS) در پایش برنامه عملیاتی تا پانزدهم فروردینماه سال جاری، دانشکده علوم پزشکی آبادان بالاترین امتیاز ممکن را کسب نمود.

وی گفت: طبق آخرین جدول ارائه شده از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در پیوست نامه یاد شده، دانشکده علوم پزشکی آبادان با دریافت نمره 100 موفق به کسب امتیاز کامل در این فعالیت در میان 69 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور شد که این امتیاز در ارزشیابی سالیانه دانشگاه‌ها نیز مدنظر قرار خواهد گرفت.


 
.
آرشیو
كلمات كليدی :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمعاونت تحقیقات و فناوریبرنامه عملیاتیسامانه جامع طرح‌های تحقیقاتیدانشکده علوم پزشکی آبادان
نسخه قابل چاپ
بیشتر