یکشنبه 23 خرداد 1400  

اخبار

1400/2/23 پنجشنبه

طراحی ۴ اپلیکیشن کاربردی توسط عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان.

معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان از طراحی 4 اپلیکیشن توسط عضو هیأت علمی این دانشکده خبر داد..

.
به گزارش روابط عمومی، دکتر سارا مبارک؛ معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: بازی جدی مبتنی بر موبایل برای پیشگیری از کووید19، آموزش مجازی مبتنی بر موبایل، داشبورد مدیریتی بیماری کووید19 مبتنی بر موبایل و نظارت بر مراکز مراقبتی بهداشتی مبتنی بر موبایل عناوین 4 اپلیکیشن طراحی شده در این دانشکده است که مهندس سعید جلوای؛ عضو هیأت علمی و مدیر امور آموزشی این دانشکده مجری طراحی و ساخت این برنامه‌ها می‌باشد.
 
دکتر مبارک گفت: 2 مورد از این اپلیکیشن‌ها با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز طراحی شده و هر ۴ اپلیکیشن مورد ذکر در همایش بین المللی موبایل سلامت اسفندماه شیراز پذیرفته و مقالات آن‌ها نیز مورد پذیرش مجله قرار گرفت.
 
معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان اظهار داشت: این اپلیکیش‌ها کاملا کاربردی بوده و در راستای مرتفع کردن نیاز دانشگاه و مردم در زمینه آموزش از راه دور به چنین نرم افزارهایی طراحی شده‌اند.
 
وی افزود: شایان ذکر است اپلیکیشن نظارت بر مراکز مراقبت بهداشتی، روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۹ جهت اجرا در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور مشاور و مدیران ارشد آن مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

 
.
آرشیو
كلمات كليدی :دانشکده علوم پزشکی آباداناپلیکیشنموبایلدانشگاه علوم پزشکی شیراز
نسخه قابل چاپ
بیشتر