پنجشنبه 29 مهر 1400  

اخبار

1400/6/6 شنبه

رتبه اول آموزشی، تحقیقات و فناوری و دانشجویی فرهنگی رعد 1400 برای دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان، از کسب رتبه اول این دانشگاه در رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال 1400 در چندین حیطه خبر داد..

.
دکتر سارا مبارک اظهار داشت: در این رتبه‌بندی که توسط دبیرخانه رعد ۱۴۰۰ شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و با مشارکت فعال سه معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری و فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۰ به انجام رسیده، رتبه اول دانشکده‌های مستقل در ابعاد آموزشی، تحقیقات و فناوری و دانشجویی فرهنگی به دانشگاه علوم پزشکی آبادان رسید.

وی گفت: همچنین در این رتبه‌بندی که عمدتاً استخراج شده از فعالیت‌های دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بوده و در زمینه‌های مختلف و با هدف بهبود و ارتقای عملکردها، رفع نقاط ضعف و ایجاد انگیزه جهت بهبود عملکرد و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، ملی و بین المللی انجام شده، دانشگاه علوم پزشکی آبادن در چنیدن بعد دیگر موفق به کسب رتبه‌های اول تا سوم شده است.

دکتر مبارک افزود: رتبه نخست در ابعاد نسل آینده و فناور، پاسخگویی، انسان‌ساز و حکمت و بنیان، رتبه دوم در ابعاد ماموریت‌گرایی و رتبه ترکیبی نظام‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها، و رتبه سوم در ابعاد بین‌المللی‌سازی و سرآمدی و مرجعیت، از دیگر رتبه‌های حائز اهمیت کسب شده در رتبه‌بندی دانشکده‌های مستقل توسط دانشگاه علوم پزشکی آبادن در رعد 1400 می‌باشد.
.
آرشیو
كلمات كليدی :دانشگاه علوم پزشکی آبادانرتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های علوم پزشکیرعد ۱۴۰۰رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی آبادان
نسخه قابل چاپ
بیشتر