شنبه 6 آذر 1400  

اخبار

1400/7/27 سه‌شنبه

برگزاری کارگاه آموزش پورتال سازمانی.

کارگاه آموزش پورتال سازمانی ویژه کارشناسان معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان برگزار شد..

.
به گزارش خبرنگار وبدا در آبادان، با برنامه‌ریزی واحد فناوری اطلاعات معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان، صبح امروز کارگاه آموزش پورتال سازمانی ویژه کارشناسان واحدهای مختلف این معاونت برگزار شد.

محمدیان، کارشناس این واحد در کارگاه یاد شده به آموزش اصولی کار با پورتال سازمانی جهت درج اخبار و اطلاعیه‌ها پرداخت.
.
آرشیو
بیشتر