پنجشنبه 29 مهر 1400  
1400/6/20 شنبه

افیلیشن صحیح واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آموزشی ولیعصر (عج).

دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

.
به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند: آدرس صحیح واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آموزشی ولیعصر (عج) جهت درج در مقالات پژوهشی ضمیمه شده است.
همچنین کلیه افیلشن های دانشگاه، در لینک زیر قابل مشاهده می باشند.

افیلیشن های دانشگاه علوم پزشکی آبادان

خواهشمند است در مقالات خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.
 .
آرشیو
فايل های مربوطه :آدرس صحيح واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان آموزشي وليعصر (عج).docx16.119 KBكلمات كليدی :آدرس صحیح واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آموزشی ولیعصر (عج)دانشگاه علوم پزشکی آبادانافیلیشن
نسخه قابل چاپ