شنبه 6 آذر 1400  
1400/7/29 پنجشنبه

نتایج انتخابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی.

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

.
به استحضار می رساند، انتخابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی به صورت مجازی در روز چهارشنبه 28 مهرماه 1400 برگزار شد و نتایج به شرح زیر می باشد:
1. محمد مهدی شادروان با 133رای
2. الهه کریم زاده با 130رای
3. آرمین ویسی با 94رای
4. حدیث کریمی با 69رای
5. تینا اقدام پناه با 62رای
6. علیرضا بالی زاده کرمی با 54رای
7. نگین زینی وند با 53رای

بدین ترتیب افراد نام برده تا یک سال اجازه ی فعالیت در شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی را دارند.
 .
آرشیو
كلمات كليدی :انتخابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجوییکمیته تحقیقات دانشجوییدانشگاه علوم پزشکی آبادان
نسخه قابل چاپ